Ekologiska barnkläder är viktigare än vad du tror

Ekologiskt är ett populärt begrepp som många förknippar med mat. Ekologisk mat är lite dyrare men bättre för miljön, kanske till och med hälsosammare jämfört med traditionell mat. Vad betyder egentligen ekologiskt och vad har det med kläder att göra? Ekologi syftar på läran om hur världens olika organismer, både icke-levande och levande, påverkar omvärlden. Det är ett relativt nytt men enormt vetenskapligt område där studierna inte minst fokuserar på interaktionen mellan miljön och organismen.

När man säger ekologiska barnkläder syftar man i regel på att materialen som använts är ekologiska, alternativt att tillverkningsmetoderna är ekologiska. Något ekologiskt har mindre påverkan på miljön jämfört med något som inte är ekologiskt. För att ha mindre påverkan på miljön behöver det tillverkande företaget minska eller helt eliminera användandet av vissa tillsatser, exempelvis vissa gifter eller ämnen. Ett företag kan dock vara ekologiskt inom ett visst område och mindre ekologiskt inom andra.

Varför ska jag välja ekologiska barnkläder?

För att ett företag ska få använda en märkning som talar om att deras produkter är ekologiska behöver de uppfylla flera krav. Exakt vilka kraven är beror på märkningen men vanligtvis handlar det om att man inte får använda kemiska bekämpningsmedel, klorinblekning och så vidare. Dessutom ställs det även krav på arbetsvillkoren, exempelvis att man följer lagar och att arbetsmiljön är säker. Organisationen bakom märkningen kontrollerar regelbundet företagen för att säkerställa att de följer kraven.

Jämför detta med kläder som inte är ekologiska. Det ställs säkerligen krav på dessa, men de är inte alls på samma nivå som märkningskraven. Det betyder att du inte kan vara säker på hur dina köpta barnkläder faktiskt har tillverkats, om de har förekommit hälsofarliga kemikalier vid tillverkandet eller om personerna som sytt kläderna jobbar under farliga och orättvisa omständigheter.
Samtidigt är priset sällan särskilt mycket dyrare när det kommer till ekologiska barnkläder. Ditt barn struntar i vad det är för kläder de har på sig, det är inte viktigt. Däremot är det viktigt att du stöttar och stärker ett samhälle som försöker bättra på sig och bli mer rättvis både mot andra människor och mot miljön.

Bristyrken i Bohuslän

Bohuslän är Sveriges västligaste landskap och en folkmängd på omkring 300 000. I landskapet finns en varierad arbetsmarknad. Många av jobben är i offentlig sektor, men det finns även en rad olika bristyrken inom till exempel hantverk och service. Den som bor här och som ska söka ett jobb kan möjligen överväga något av nedanstående yrken. Genom att söka på nätet bör flera relevanta platsannonser kunna hittas för de flesta av dessa jobb.

Jobb inom personlig assistans

I Bohuslän råder, enligt Arbetsförmedlingen, ”mycket liten konkurrens” om jobben inom personlig assistans. Går man en bit inåt landet, mot till exempel Trollhättan och Vänersborg, så blir konkurrensen lite hårdare. Här bedöms den vara ”liten” istället för ”mycket liten”.

Som nämnt i inledningen bör du kunna hitta annonser genom att söka på till exempel ”personlig assistans Bohuslän jobb” på nätet. Med det sagt, så är landskapet stort. Specificera kommunen, till exempel Tanum eller Orust, för att smalna av din sökning. Prognoserna för jobb inom personlig assistans i Bohuslän är goda även på längre sikt – om fem år bedömer Arbetsförmedlingen att det råder liknande förhållanden som idag.

Maskinoperatörer inom livsmedelsindustri

Förvisso inget bristyrke i ordets rätta bemärkelse – men det råder mindre konkurrens om assistans jobb i Bohuslän, när man jämför med de flesta andra delar av landet. I kommuner som Tanum, Sotenäs, Strömstad och Lysekil bedömer Arbetsförmedlingen att det råder ”liten konkurrens” om jobben. I majoriteten av landets kommuner är bedömningen att det råder balans på arbetsmarknaden för den här yrkesgruppen. Således bör det vara enklare att hitta ett jobb i här än i till exempel Halland och Dalarna.

Nätverks- och systemtekniker

I stora delar av landet råder ”liten konkurrens” för nätverks- och systemtekniker, eller så råder balans på arbetsmarknaden. I kommuner som Tjörn och Stenungsund är den dock ”mycket liten”, enligt Arbetsförmedlingen. Det här kan jämföras med gränsande Värmland, där det i hela länet bedöms råda balans på arbetsmarknaden.

För landet i helhet bedöms konkurrensen vara ”liten”, och enligt prognosen kommer det att se ut så även om fem år. Idag finns ungefär 12 000 anställda nätverks- och systemtekniker över hela landet.