Hemmaföräldrars riksorganisation

Du älskar förstås att spendera hela dagarna med ditt nyfödda barn. Men när föräldraledigheten börjar lida mot sitt slut står du plötsligt inför ett dilemma. Du behöver nu välja mellan offentlig barnomsorg eller att själv ordna med barnomsorgen i hemmet. Hemmaföräldrars riksorganisation är en förening som företräder hemmaföräldrar, d.v.s. de föräldrar som väljer det sistnämnda alternativet.

Måste du välja mellan barnet och din karriär?

Vad är det som lockar med barnomsorg i hemmet, kanske du undrar? Svaret är att den moderna livsstilen där du tvingas välja mellan din karriär och att ta hand om ditt barn klyver många föräldrar itu. Det finns två läger i denna fråga och det finns såklart få enkla och enhetliga svar. Å ena sidan kanske du känner att du tvingas försumma ditt barn för att kunna prioritera din karriär. Men samtidigt kan det vara svårt att vara hemma med barnet och samtidigt få ekonomin att gå ihop.

Därför är det viktigt att du kan rannsaka dig själv och ta reda på vilken lösning som funkar bäst för dig och din familj. Det slutgiltiga beslutet ligger helt och hållet i dina händer. Detta oavsett om du vill återgå till att fokusera på din karriär eller att bli hemmaförälder på heltid och ta hand om ditt barn på dagarna. Du kan få många råd och tips men till syvende och sist bör du fatta ett eget beslut och inte låta dig påverkas av andras åsikter eller normer.

Hemmaföräldrars riksorganisation skriver mycket i frågan

Vill du få lite mer kött på benen innan du fattar ditt slutgiltiga beslut i frågan? Då bör du besöka Hemmaföräldrars riksorganisation och ta del av de artiklar och experttips som delas där. Bland deras nyheter och artiklar hittar du bland annat texter som berör:

  • barnets behov kontra omsorgen om arbetsgivare
  • åsikter om den obligatoriska förskolan
  • hur viktigt det är att barnet får en trygg anknytning
  • vanliga fördomar mot hemmaföräldrar
  • hur det är att vara dagmamma
  • tips för ordning och reda i vardagen.

Som du märker finns det många matnyttiga artiklar att läsa på deras informativa och givande hemsida!