Bristyrken i Bohuslän

Bohuslän är Sveriges västligaste landskap och en folkmängd på omkring 300 000. I landskapet finns en varierad arbetsmarknad. Många av jobben är i offentlig sektor, men det finns även en rad olika bristyrken inom till exempel hantverk och service. Den som bor här och som ska söka ett jobb kan möjligen överväga något av nedanstående yrken. Genom att söka på nätet bör flera relevanta platsannonser kunna hittas för de flesta av dessa jobb.

Jobb inom personlig assistans

I Bohuslän råder, enligt Arbetsförmedlingen, ”mycket liten konkurrens” om jobben inom personlig assistans. Går man en bit inåt landet, mot till exempel Trollhättan och Vänersborg, så blir konkurrensen lite hårdare. Här bedöms den vara ”liten” istället för ”mycket liten”.

Som nämnt i inledningen bör du kunna hitta annonser genom att söka på till exempel ”personlig assistans Bohuslän jobb” på nätet. Med det sagt, så är landskapet stort. Specificera kommunen, till exempel Tanum eller Orust, för att smalna av din sökning. Prognoserna för jobb inom personlig assistans i Bohuslän är goda även på längre sikt – om fem år bedömer Arbetsförmedlingen att det råder liknande förhållanden som idag.

Maskinoperatörer inom livsmedelsindustri

Förvisso inget bristyrke i ordets rätta bemärkelse – men det råder mindre konkurrens om assistans jobb i Bohuslän, när man jämför med de flesta andra delar av landet. I kommuner som Tanum, Sotenäs, Strömstad och Lysekil bedömer Arbetsförmedlingen att det råder ”liten konkurrens” om jobben. I majoriteten av landets kommuner är bedömningen att det råder balans på arbetsmarknaden för den här yrkesgruppen. Således bör det vara enklare att hitta ett jobb i här än i till exempel Halland och Dalarna.

Nätverks- och systemtekniker

I stora delar av landet råder ”liten konkurrens” för nätverks- och systemtekniker, eller så råder balans på arbetsmarknaden. I kommuner som Tjörn och Stenungsund är den dock ”mycket liten”, enligt Arbetsförmedlingen. Det här kan jämföras med gränsande Värmland, där det i hela länet bedöms råda balans på arbetsmarknaden.

För landet i helhet bedöms konkurrensen vara ”liten”, och enligt prognosen kommer det att se ut så även om fem år. Idag finns ungefär 12 000 anställda nätverks- och systemtekniker över hela landet.